Zamówienia publiczne i przetargi

 

Informacja dla wykonawców z dnia 21 marca 2018 r.

Zamawiający informuje o zakończeniu postępowania na usługę przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników jednostki pt. "Ochrona danych osobowych w świetle najnowszych uregulowań prawnych, w tym regulacji unijnych" - bez wyboru ofert.

Zgodnie z zapisem zawartym w Zapytaniu ofertowym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania bez podawania uzasadnienia, przed i po terminie otwarcia ofert, a także po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Zapytanie ofertowe

Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla pracowników jednostki pt. "Ochrona danych osobowych w świetle najnowszych uregulowań prawnych, w tym regulacji unijnych". Zakres usługi i opis przedmiotu zamówienia jest do pobrania [tutaj].

WAŻNE: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.