Zamówienia publiczne i przetargi

Zakup motocykli na potrzeby wykonywania inspekcji rybołówstwa

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego, w oparciu o kryteria oceny ofert ustalone w treści Zapytania Ofertowego, Zamawiający postanowił udzielić wykonanie w/w zamówienia Wykonawcy MOTO46 spółka z o.o., ul. Kurza 4, 70-795 Szczecin, którego oferta otrzymała 100% punktów możliwych do uzyskania, jest najkorzystniejsza i wynosi brutto 145 700 PLN

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowo-cenowy

Oświadczenie o braku powiązań

 

WAŻNE: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.