Zamówienia publiczne i przetargi

Postępowanie zakończone

W drodze rozpatrzenia ofert, zamówienia udzielono firmie RADUNIX GROMNIAK SPÓŁKA JAWNA, ul. Unisławy 13 cd, 71-402 Szczecin - na kwotę 68 757,00  PLN brutto.

 

Zapytanie ofertowe "Zakup komputerów przenośnych typu laptop do wykonywania obowiązków służbowych przez inspektorów rybołówstwa morskiego wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 2016 r."

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowo-cenowy

Oświadczenie o braku istnienia powiązań osobowych i kapitałowych

Wzór umowy

 

W związku z pytaniem jednego z Oferentów, informujemy, że pod uwagę będzie brany sprzęt pochodzący z oficjalnej europejskiej dystrybucji z przeznaczeniem na rynek polski. Wszelkie wymagania dot. sprzętu opisane są w treści Zapytania ofertowego

W związku z pytaniem jednego z Oferentów informujemy, że pod uwagę będą brane oferty z oprogramowaniem MS Office ujętym w Zapytaniu ofertowym.

 

 

 

 

 

WAŻNE: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.