Zamówienia publiczne i przetargi

 

Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2018 r. - opracowanie dokumentacji uzupełniającej do wniosku na pozwolenie na budowę oraz uzyskanie tego pozwolenia - kontener socjalno-biurowy w Dziwnowie

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego, w oparciu o kryteria oceny ofert ustalone w treści Zapytania Ofertowego, Zamawiający postanowił udzielić wykonanie w/w zamówienia Wykonawcy 4PEPE-Architekci, ul. Bogusława 5/5, 70-440 Szczecin, którego oferta otrzymała 100%punktów możliwych do uzyskania, jest najkorzystniejsza i wynosi 9840 PLN brutto.

 

 

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

2. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY - do wypełnienia

3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - wzór

4. UMOWA - wzór

WAŻNE: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.