Zadania statutowe, praca, składniki rzeczowe majątku ruchomego

O nas

      Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie działa jako samodzielna instytucja od roku 2000 po wyodrębnieniu ze struktur Urzędu Morskiego w Szczecinie. Zgodnie z posiadanym statutem jest urzędem administracji rządowej niezespolonej obsługującym organ administracji rybołówstwa morskiego, jakim jest Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie.

Głównym zadaniem Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie jest nadzór nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie. Prowadząc za pośrednictwem inspektorów rybołówstwa kontrole połowów komercyjnych, sportowo-rekreacyjnych, działalności zarybieniowej i naukowo badawczej, zapewnia sprawowanie ochrony nad zasobami Morza Bałtyckiego oraz Morskich Wód Wewnętrznych. Praca inspektorów rybołówstwa morskiego obejmuje działalność kontrolną na lądzie i na morzu, w tym z pokładu polskich i zagranicznych statków i okrętów wyznaczonych do inspekcji rybołówstwa.

Obszar działania Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie obejmuje:

 • Polskie morskie wody wewnętrzne:
  • Polską część Zalewu Szczecińskiego,
  • Zalew Kamieński,
  • Jezioro Dąbie,
  • Jezioro Wicko Małe,
  • Jezioro Wicko Wielkie,
  • Polską część Jeziora Nowowarpieńskiego,
  • Roztokę Odrzańską,
  • rzekę Odrę Zachodnią (od północnej krawędzi mostu nitki wjazdowej Trasy Zamkowej w Szczecinie w stronę ujścia),
  • rzekę Parnicę (ku wschodowi od wschodniej krawędzi mostu Portowego przy ul. Gdańskiej w Szczecinie),
  • rzekę Regalicę (od północnej krawędzi mostu Cłowego przy ul. Gdańskiej w Szczecinie w stronę ujścia),
  • rzekę Płonia (od północnej krawędzi mostu przy ul. Przestrzennej w Szczecinie - Dąbiu w stronę ujścia),
  • rzeki Dziwna, Stara Świna oraz kanały: Jasienicki Nurt, Policki Nurt, a także kanały łączące rzekę Odrę z rzeką Regalicą i jeziorem Dąbie położone na północ od granic wymienionych w punktach 8 i 10.
 • morze terytorialne od południka 15°23'14'' długości geograficznej wschodniej (ku zachodowi od miejscowości Dźwirzyno) do zachodniej granicy Państwa,
 • morskie porty i przystanie oraz pas techniczny w tych granicach,
 • statki rybackie o polskiej przynależności - w pozostałej części polskich obszarów morskich oraz na wodach morskich innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • statki rybackie o polskiej przynależności poza wodami znajdującymi się pod jurysdykcją państw członkowskich Unii Europejskiej - za wyjątkiem wód pod jurysdykcją krajów trzecich, chyba że postanowienia międzynarodowych organizacji rybackich lub umów dwustronnych przewidują przeprowadzanie inspekcji przez państwo bandery,
 • statki rybackie o przynależności innej niż polska: wszystkie statki wykonujące rybołówstwo w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej oraz - po uzgodnieniu z władzami państw sprawujących jurysdykcję nad wodami morskimi - w wyłącznej strefie ekonomicznej tych państw,
 • w wyznaczonych portach polskich - wszystkie statki rybackie, w tym statki przywożące do Polski produkty rybołówstwa spoza Unii Europejskiej, a szczególnie statki uczestniczące w odbiorze produktów rybołówstwa na morzu,
 • lądowe i śródlądowe środki transportu, magazyny, zakłady produkcyjne i inne obiekty - na okoliczność wprowadzania do obrotu handlowego, przewozu i składowania produktów rybołówstwa

Zakres merytoryczny działalności Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie:

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim oraz przepisów o organizacji rynku rybnego, w tym egzekwowanie prawa w drodze wydawania decyzji administracyjnych,
 • wykonywanie poza polskimi obszarami morskimi zadań określonych przepisami Unii Europejskiej oraz umowami międzynarodowymi,
 • obsługa administracyjna podmiotów wykonujących rybołówstwo w celach komercyjnych i sportowo-rekreacyjnych,
 • współpraca z Departamentem Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ze służbami i organami określonymi na podstawie przepisów prawa krajowego oraz z instytucjami naukowo-badawczymi działającymi na rzecz rybołówstwa morskiego,
 • regulowanie rybołówstwa morskiego w zakresie określonym nadanymi uprawnieniami ustawowymi.

WAŻNE: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.