Dla interesantów

Statki chłodnie z krajów trzecich

W dniu 16.08.2018 r. Główny Lekarz Weterynarii wystosował pismo do Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb oraz do Stowarzyszenia Importerów Ryb ostrzegające przed korzystaniem z niektórych statków obsługujących przywóz mrożonych produktów rybołówstwa do portów polskich. Niedopuszczalny jest przywóz tych produktów statkami, które nie są umieszczone w aktualnych wykazach:

a) w odniesieniu do statków pływających pod banderą państwa członkowskiego UE jak również pozostałych państw należących do EOG oraz państw z podpisanymi umowami specjalnymi - w wykazie zakładów zatwierdzonych (linki dostępu pod adresem

https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en ),

b) w odniesieniu do statków pływających pod banderą któregoś z krajów trzecich - w wykazie zakładów, z których dozwolony jest taki przywóz (link:

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm# ) .

Monitorowanie i nadzór nad powyższym powierzono powiatowym lekarzom weterynarii właściwym dla portów wyznaczonych do przywozu produktów rybołówstwa z krajów trzecich, tj. Gdańska, Gdyni, Szczecina i Świnoujścia.

WAŻNE: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.