Dla interesantów

MINI-INFORMATOR DLA WĘDKARZY - PONIŻEJ WAŻNE KOMUNIKATY!

ZARYBIANIE W UJŚCIACH RZEK PRZYMORSKICH - ZAKAZ WĘDKOWANIA

W związku z prowadzeniem zarybiania w terminie 5 kwietnia - 15 maja 2019 r. ZABRANIA SIĘ wykonywania ryboówstwa rekreacyjnego na obszarach wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia br. Podstawa prawna: art. 98a ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim. 

 

ZASADY NABYWANIA POZWOLEŃ NA WYKONYWANIE POŁOWÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH

UWAGA, NOWY NUMER KONTA !!!

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2340) dotychczasowy rachunek bankowy już nie funkcjonuje. Dokonując przelewu przez internet lub na poczcie należy podawać wymienione niżej numery rachunków bankowych:

1. wędkarze indywidualni ("osoby fizyczne"):

wpłaty dokonuje się na rachunek GŁÓWNEGO INSPEKTORATU RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO:

NBP O/Gdańsk

60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać: "za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres ...(tydzień/miesiąc/rok) " oraz "Imię i Nazwisko wędkarza"

Do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne na obszarach morskich RP - z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających - uprawnia tylko prawidłowy DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY. W momencie kontroli osoba kontrolowana zobowiązana jest posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości w celu weryfikacji danych!

Niezmieniona pozostaje wysokość opłaty zaprawo wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne (poza zawodami sportowymi, na które organizatorzy uzyskują pozwolenie na odrębnych zasadach oraz poza armatorami posiadającymi pozwolenie na prowadzenie połowów z ich statków) i wynosi dla:

1) tygodniowego okresu połowów - 7 zł;

2) miesięcznego okresu połowów - 11 zł;

3) 12-miesięcznego okresu połowów - 42 zł, a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, októrej mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z2017 r. poz 1832) - 32 zł.

Uwaga: okres ważności dowodu uiszczonej opłaty biegnie od momentu wpłaty i kończy się odpowiednio po tygodniu, miesiącu czy roku - licząc od daty przelewu potwierdzonej stemplem na poczcie, w banku lub wygenerowanej na wydruku komputerowym. Opłaty na okresy inne niż ustalone w ustawie są nieważne.

Dowód uiszczenia opłaty musi wskazywać jednoznacznie na osobę wykonującą rybołówstwo rekreacyjne, tj. umożliwiać odczyt następujących danych dotyczących tytułu wpłaty: pełne imię, nazwisko iadres osoby wykonującej rybołówstwo rekreacyjne oraz wybrany okres połowów(tydzień, miesiąc, 12 miesięcy) i jest ważny tylko wraz z dokumentem tożsamości zawierającym te same dane.

 

2. Armatorzy oraz organizatorzy zawodów sportowych

Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego przez organizatora zawodów sportowych (prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku) albo armatora statku (prowadzenie połowów z jego statku) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzone na podstawie pozwolenia.

Pozwolenia wydaje Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Słupsku na wniosek zainteresowanego armatora statku lub organizatora zawodów sportowych .

Pozwolenie wydaje się na okres 1 miesiąca albo 12 miesięcy, albo na czas trwania zawodów sportowych.

Opłaty:

  • 500 zł - za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu na okres jednego miesiąca;
  • 11 zł - za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku na okres jednego miesiąca;
  • 42 zł - za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku na okres kolejnych 12 miesięcy.

Ww. opłaty wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku lub na rachunek:

mBank

35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

Pozwolenia wydawane są w Głównym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Druki wniosków oraz druki raportów z połowów rekreacyjnych można pobrać przechodząc TUTAJ

Nie ma możliwości uiszczenia opłaty w formie znaków skarbowych ani gotówką lub bezgotówkowo na rzecz organów administracji rybołówstwa morskiego.

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Dowód uiszczenia zapłaty należy dołączyć do wniosku !

 

Wskazówki praktyczne oraz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane nam przez Wędkarzy

Zanim postanowisz dokonać wpłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego (wędkowanie), zapoznaj się koniecznie z przepisami obowiązującymi na wodach morskich!

Obowiązuje Cię przede wszystkim:

  1. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, ze zmianami (dalej - ustawa)
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r., w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, ze zmianami, w tym ostatnia zmiana z dnia 27 marca 2018 r. (dalej - rozporządzenie i zmiana).

A także:

  1. Zarządzenie Nr 1 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wymiarów, okresów ochronnych organizmów morskich, obszarów wyłączonych z wykonywania rybołówstwa oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego na morskich wodach wewnętrznych oraz na Jeziorze Dąbie.

Oraz: przepisy portowe wydawane przez Dyrektora Urzędu Morskiego, a na Jeziorze Dąbie - przepisy dotyczące żeglugi śródlądowej.

Przed dokonaniem wpłaty upewnij się, że numer konta jest prawidłowy (obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.).

Wymiary, limity, okresy ochronne oraz szczegółowy opis warunków połowu znajdziesz w rozporządzeniu. Potwierdzenie dokonania opłaty musisz mieć przy sobie, wraz z dokumentem potwierdzającym Twoją tożsamość.

Gdzie można łowić?

W obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Dla celów rybołówstwa (w tym rekreacyjnego) do wód morskich zostało także zakwalifikowane Jezioro Dąbie.

Gdzie nie wolno łowić?

W myśl Art. 96 ustawy oraz § 4, § 6 i § 7 rozporządzenia nie wolno wędkować:

  1. Ze znaków nawigacyjnych, mostów i pomostów pływających.
  2. W obszarach wyłączonych z rybołówstwa komercyjnego oraz w odległości mniejszej niż 100 m od granic obszaru gdzie jest zakaz połowu komercyjnego. Są to obszary wyłączone: 1) na stałe, 10.XI-15.XII oraz 1.I-5.VI 2) 1.IV-31.V oraz 1.XI-do końca lutego 3) 1.I-30.IV 4) 5.V-5.VI.
  3. W odległości mniejszej niż 100 m od granic oznakowanego kąpieliska.
  4. Łowiąc z łodzi na terenie torów wodnych i kotwicowisk oraz w odległości mniejszej niż 100 m od wystawionych narzędzi połowowych i wraków naniesionych na mapie morskiej (np. "betonowiec" na Dąbiu).

Jak rozumieć przepis z zakazem spinningu na wodach morskich?

§5 ust. 4 rozporządzenia: Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:

1) w godzinach od 17:00 do 07:00;

2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu przynęty, zwaną dalej "metodą spinningową";

3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu.

W myśl tego przepisu w okresie od 15 września do ostatniego dnia lutego nie wolno w ogóle wędkować (żadną metodą) w godzinach 17:00 - 7:00. Nie wolno spiningować przez całą dobę, dotyczy to także zakazu metody Drop-Shot (niezależnie czy używamy przynęty sztucznej czy robaka lub fileta). Nie wolno łowić przez całą dobę, wędką uzbrojoną w więcej niż jeden, pojedynczy haczyk !!!

MAPA OBSZARÓW OBJĘTYCH W/W PRZEPISAMI ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Łowienie na dwa przypony.

Łowienie zestawem z dwoma przyponami jest dozwolone wyłącznie przy połowie płastug, przy użyciu haczyka o rozwarciu do 10mm, więc jeżeli łowisz w ten sposób w miejscu, gdzie płastug nie ma, a w siatce masz płocie i okonie, ale płastug nie ma - łamiesz prawo i kontrolujący Cię inspektor może nałożyć karę.

Łowienie śledzi na 5 przyponów.

Zanim kupisz tzw. choinkę śledziową sprawdź czy nie ma więcej niż 5 haków i czy ich rozwarcie nie jest większe niż 6mm (w sklepach są dostępne zestawy na makrelę z7 większymi hakami - takie zestawy są nielegalne) . Tak jak w przypadku zestawu z dwoma przyponami, jeżeli łowisz w ten sposób inne gatunki niż śledzie, w miejscu gdzie śledzie aktualnie nie występują - łamiesz prawo.

Prośba do wszystkich wędkarzy

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przepisy regulujące wędkowanie na wodach morskich są skomplikowane oraz często się zmieniają, że nie wszyscy mają dostęp do Internetu, dlatego prosimy o edukowanie kolegów wędkarzy, których spotkacie nad wodą. Jeżeli zauważycie, że ktoś nie orientuje się w przepisach, wyjaśnijcie mu gdzie popełnia błąd. Wszyscy jesteśmy wędkarzami - pomagajmy sobie.

 

 

 

Zapisz

WAŻNE: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.