Dla interesantów

Dla interesantów

Obsługa interesantów w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie:

Z dniem 4 marca 2015 r. zaprzestano wydawania zezwoleń na sportowy połów ryb dla osób fizycznych. Wydawane są jedynie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego: organizatorom zawodów sportowych lub armatorom statków na prowadzenie połowów rekreacyjnych z ich statków. Odbywa się to poprzez złożenie wniosku w trybie art.91 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z dnia 17 lutego 2015 r., poz. 222).

Powyższe, jak i pozostałe sprawy: w godzinach: 7.30 - 14.30

Okręgowy Inspektor przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 13.00 - 15.00

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej OIRM w Szczecinie, może być udostępniona na wniosek, skierowany do Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058).

Wzór wniosku

WAŻNE: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.