Aktualności

Rybołówstwo rekreacyjne - nowe stawki opłat od 23 listopada 2017 r.

13.11 2017

Z dniem 23 listopada 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniające - w drodze zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. - wysokość opłaty za prawo wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne (poza zawodami sportowymi, na które organizatorzy uzyskują pozwolenie na odrębnych zasadach oraz poza armatorami posiadającymi pozwolenie na prowadzenie połowów z ich statków). Opłaty według nowych stawek wynosić będą w przypadku:

1) tygodniowego okresu połowów - 7 zł;

2) miesięcznego okresu połowów - 11 zł;

3) 12-miesięcznego okresu połowów - 42 zł, a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz 1832) - 32 zł.

Uwaga: Osoby chcące uiścić opłatę przed dniem 23 listopada 2017 r. winny dokonać tego według dotychczasowych stawek i zasad. Przy uiszczaniu opłaty począwszy od dnia 23 listopada 2017 r. należy brać pod uwagę, że uchylony został ust. 2 w § 16 zmienianego rozporządzenia dotyczący ulg w opłatach.

Pełny tekst rozporządzenia do pobrania.

WAŻNE: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.