Aktualności

Obwieszczenie o wysokości dodatkowej kwoty łososia w podobszarach 21-31 Bałtyku

26.11 2018

W związku z otrzymanym z Departamentu Rybołówstwa w MGMiŻŚ komunikatem, OIRM w Szczecinie informuje, że:

"W związku z obwieszczeniem MGMiŻŚ o wysokości dodatkowej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22-31 Morza Bałtyckiego (tekst TUTAJ), zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na tablicach informacyjnych poszczególnych inspektoratów oraz na stronach internetowych informacji, że wszelkie wyładunki łososi muszą być dokonywane w obecności inspektora rybołówstwa morskiego.

WAŻNE! Armatorzy statków rybackich posiadający na pokładzie łososie zobowiązani są do poinformowania inspektorów rybołówstwa morskiego o czasie i miejscu ich wyładunku. W związku z tym wszelkie wyładunki łososi muszą być dokonywane w godzinach pracy urzędu."

WAŻNE: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.