Aktualności

KOMUNIKAT DLA WĘDKARZY

28.12 2018

OPŁATY-WAŻNY KOMUNIKAT !

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2340) ulega zmianie sposób wnoszenia opłat za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne. Dotychczasowy rachunek bankowy Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie funkcjonować będzie TYLKO do dnia 31 grudnia 2018 r. Po tym terminie NIE NALEŻY dokonywać żadnych wpłat na to konto. Dokonując przelewu przez internet lub na poczcie należy upewnić się, czy Narodowy Bank Polski otrzyma wpłatę najpóźniej w dniu 31 grudnia 2018 r. W przeciwnym razie należy wstrzymać się z opłatą (i wędkowaniem) do czasu podania do publicznej wiadomości numeru rachunku bankowego Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku. Opłaty uiszczone przed dniem 1 stycznia 2019 r. zachowują ważność i uprawniają do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres, na jaki zostały wniesione.

WAŻNE: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.